مقاومت 

اجزاء الکترونیکی است که در هر مدار قطعه ای ضروری هستند و همچنین پایداری و مقاومت خاصی دارند که قابل تعقیر نیست و مقاومت ها بیشتر برای محدود کردن جریان ،تقسیم ولتاژ وخطوط ورودی خروجی استفاده می شوند .

پایداری الکتریکی مقاومت ها با اهم سنجیده می شود .

انواع مقاومت 

مقاومت PTH:  دارای دو پای بلند هستند که باعث می شود روی برد قرار بگیرند وهمچنین می توان آن ها را روی برد های سوراخ دار به راحتی لحیم کرد .

مقاومت SMD: به صورت یک مسطتیل مشکی رنگ هستند که در دو اتنهای آن یک ماده رسا نای نقره ای برای لحیم کردن قرار گرفته و از این مقاومت ها در PCB ها استفاده می شود .

مقاومت ها از مواد مختلفی ساخته می شوند اما عمدآ از کربن ،فلز، یا فیلم اکسید فلزی هستند که دور یک هسته سرامیکی پیچیده می شوند و با یک ماده عایق پوشانده می شود .

نمایش 1–12 از 261 نتیجه

نمایش 9 24 36

مقاومت 1 وات 0 OHM

$55,147,468.00
به هر قطعه ای یا عنصری که مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان می دهد مقاومت می گویند

مقاومت 1 وات 0/5 OHM

$55,147,468.00
به هر قطعه ای یا عنصری که مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان می دهد مقاومت می گویند

مقاومت 1 وات 1 OHM

$55,147,468.00
به هر قطعه ای یا عنصری که مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان می دهد مقاومت می گویند

مقاومت 1 وات 1/2 OHM

$55,147,468.00
به هر قطعه ای یا عنصری که مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان می دهد مقاومت می گویند

مقاومت 1 وات 1/2K OHM

$55,147,468.00
به هر قطعه ای یا عنصری که مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان می دهد مقاومت می گویند

مقاومت 1 وات 1/2M OHM

$55,147,468.00
به هر قطعه ای یا عنصری که مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان می دهد مقاومت می گویند

مقاومت 1 وات 1/5 OHM

$55,147,468.00
به هر قطعه ای یا عنصری که مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان می دهد مقاومت می گویند

مقاومت 1 وات 1/5K OHM

$55,147,468.00
به هر قطعه ای یا عنصری که مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان می دهد مقاومت می گویند

مقاومت 1 وات 1/5M OHM

$55,147,468.00
به هر قطعه ای یا عنصری که مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان می دهد مقاومت می گویند

مقاومت 1 وات 1/8 OHM

$55,147,468.00
مقاومت ها در صنایع برق الکترونیک از اهمیت بالایی برخور دارند و بیشتر برای محدود کردن جریان و تقسیم جریان

مقاومت 1 وات 1/8K OHM

$55,147,468.00
به هر قطعه ای یا عنصری که مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان می دهد مقاومت می گویند

مقاومت 1 وات 1/8M OHM

$55,147,468.00
مقاومت ها در صنایع برق الکترونیک از اهمیت بالایی برخور دارند و بیشتر برای محدود کردن جریان و تقسیم جریان