دیود (Diode)

یک قطعه الکترونیکی نیمه هادی که مانند یک کلید برای جریان عمل می کند و باعث می شود جریان در یک جهت انتشار پیدا کند و همچنین جلوی انتشار جریان در جهات مختلف می گیرد . جنس دیود ها با توجه به کاربر دشون متفاوت اما غالبآ از جنس ژرمانیوم , سیلیکون ,سلنیوم می باشد.

انواع دیود 

دیود زنر :این نوع دیود ها در بایاس مستقیم ولتاژ دو سر دیود تقریبا ثابت است و تعغیر جریان در آن تاثیری ندارد، و همچنین باید به صورت معکوس بایاس شود و کاتد آن به قطب مثبت ولتاژ و آند آن به قطب منفی وصل می شود .

دیود خازنی: هر گاه یک پیوند به صورت معکوس بایاس شود .

دیود تونلی :مهم ترین تفاوت ساختمانی ایننوع دیود با دیود های معمولی در چگالی بسیار بالای ناخالصی در نیمه رسانای نوع PوN است .

دیود نوری : در این نوع دیود جریان اشباح معکوس تقریبا متناسب یا شدت نور تابیده به سطح آن است .

کاربرد دیود

مهم ترین کاربرد دیودها تبدیل جریان الکتریکی متناوب به مستقیم است.

مشاهده همه 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

دیود دیپ 1N4001

$55,147,468.00
دیود یکی از المان های الکترونیکی است که  جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌‌دهند و در

دیود دیپ 1N4004

$55,147,468.00
دیود یکی از المان های الکترونیکی است که  جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌‌دهند و در

دیود دیپ 1N4007

$55,147,468.00
دیود یکی از المان های الکترونیکی است که  جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌‌دهند و در

دیود دیپ 1N4148

$55,147,468.00
دیود یکی از المان های الکترونیکی است که  جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌‌دهند و در

دیود دیپ 1N5399

$55,147,468.00
دیود یکی از المان های الکترونیکی است که  جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌‌دهند و در

دیود دیپ 1N5408

$55,147,468.00
دیود یکی از المان های الکترونیکی است که  جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌‌دهند و در

دیود دیپ 1N5822

$55,147,468.00
دیود یکی از المان های الکترونیکی است که  جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌‌دهند و در

دیود دیپ 1N5899

$55,147,468.00
دیود یکی از المان های الکترونیکی است که  جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌‌دهند و در

دیود دیپ 6A10

$55,147,468.00
دیود یکی از المان های الکترونیکی است که  جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌‌دهند و در

دیود دیپ SR3100

$55,147,468.00
دیود یکی از المان های الکترونیکی است که  جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌‌دهند و در

دیود دیپ UF4001

$55,147,468.00
دیود یکی از المان های الکترونیکی است که  جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌‌دهند و در