پیچ پلاستیکی 

پیچ ها از جنس پلیمر های مقاوم و با کیفیت پلاستیکی ساخته شده است همچنین این پیچ ها در مقابل گرما،سرما ،رطوبت مقاوم هستند و تنها ضعف این پیچ ها در مقابل پیچ های فلزی دارد مقاومت پایین آن در مقابل شکستگی است.

انواع پیچ پلاستیکی 

امروزه حدودیتی در تولید پیچ پلاستیکی نداریم نمونه هایی از آن :

. پیچ پلاستیکی دو سو و چهار سو

.پیچ پلاستیکی سر آلنی

. پیچ پلاستیکی طولی و شاخه ای

. پیچ پلاستیی سر خزینه و مغزی

کار برد پیچ پلاستیکی 

این پیچ ها چون وزن کمتری دارند در سازه هایی که وزن نهایی اهمیت دارد کاربرد دارد مثل قطعات رباتیک ،الکترونیک همچنین برای محکم کردن اتصالاتی که در رطوبت شدید قرار دارند و اتصال قطعات داخل خودرو .

مشاهده همه 10 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پیچ پلاستیکی M2*10

$55,147,468.00
پیچ و مهره ها بر اساس نوع کاربرد آنها از جنس های مختلفی ساخته می شوند.پیچ و مهره های پلاستیکی

پیچ پلاستیکی M2*5*5

$55,147,468.00
پیچ و مهره ها بر اساس نوع کاربرد آنها از جنس های مختلفی ساخته می شوند.پیچ و مهره های پلاستیکی

پیچ پلاستیکی M3*1

$55,147,468.00
پیچ و مهره ها بر اساس نوع کاربرد آنها از جنس های مختلفی ساخته می شوند.پیچ و مهره های پلاستیکی

پیچ پلاستیکی M3*10

$55,147,468.00
پیچ و مهره ها بر اساس نوع کاربرد آنها از جنس های مختلفی ساخته می شوند.پیچ و مهره های پلاستیکی

پیچ پلاستیکی M3*15

$55,147,468.00
کاربرد پیچ و مهره های پلاستیکی در مواردی است که وزن تجهیز مورد استفاده باید پایین ترین حد ممکن را

پیچ پلاستیکی M3*20

$55,147,468.00
کاربرد پیچ و مهره های پلاستیکی در مواردی است که وزن تجهیز مورد استفاده باید پایین ترین حد ممکن را

پیچ پلاستیکی M3*30

$55,147,468.00
پیچ و مهره ها بر اساس نوع کاربرد آنها از جنس های مختلفی ساخته می شوند.پیچ و مهره های پلاستیکی

پیچ پلاستیکی M3*6

$55,147,468.00
کاربرد پیچ و مهره های پلاستیکی در مواردی است که وزن تجهیز مورد استفاده باید پایین ترین حد ممکن را

پیچ پلاستیکی M3*8

$55,147,468.00
کاربرد پیچ و مهره های پلاستیکی در مواردی است که وزن تجهیز مورد استفاده باید پایین ترین حد ممکن را

پیچ پلاستیکی M4*10

$55,147,468.00
پیچ و مهره ها بر اساس نوع کاربرد آنها از جنس های مختلفی ساخته می شوند.پیچ و مهره های پلاستیکی