قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی سفیر الکترونیک, برترین قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی در ایران و نماینده برندهای معتبر قطعات الکترونیک و انواع قطعات الکترونیکی دیگر.

FFA60UP30DN ديود اولترا فست

نام قطعه Package موجودی قیمت جزئیات
FFA60UP30DN ديود اولترا فست TO-3P YES ریال 60A, 300V, Ultrafast Dual Diode دیود فوق سریع

 

 FFA60UP30DN ديود اولترا فست-FFA60UP30DN ديود اولترا فست-FFA60UP30DN ديود

FFA60UP30DN ديود اولترا فست-FFA60UP30DN ديود اولترا فست-FFA60UP30DN ديود اولترا فست

UltrafastRecovery, Trr = 55 ns (@IF = 30 A) •

Max. Forward Voltage, VF = 1.5 V (@ TC = 25°C

• Reverse Voltage: VRRM = 300 V

 

 

Applications

• General Purpose, Free-Wheeling Diode for Motor Application

• SMPS, Power Switching Circuits

 60A, 300V, Ultrafast Dual Diode

برای اطلاع از قیمت محصول با فروشگاه قطعات الکترونیک سفیر تماس بگیرید

دیتا شیت  کامل  دیود الترا فست فوق در قسمت کاتالوگ موجود است