قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی سفیر الکترونیک, برترین قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی در ایران و نماینده برندهای معتبر قطعات الکترونیک و انواع قطعات الکترونیکی دیگر.
نام قطعه Package موجودی قیمت جزئیات عکس محصول
TIP127 TRANSISTOR TO-220AB YES ریال PNP-DARL-DI 100V,5A,65W ترانزيستور TIP127 TRANSISTOR
MJE13009 TRANSISTOR TO-247 YES ریال SI-NPN-400V-12A-100W E13009 ترانزیستور MJE13009 TRANSISTOR
BDX53C TRANSISTOR TO-220 YES ریال NPN-DARL+DI 100V,8A,60W,20MHz ترانزیستور BDX53C TRANSISTOR
2SD2045 TRANSISTOR TO3PF YES ریال SI-NPN-DALG-DI-120V,6A,50W ترانزیستور 2SD2045 TRANSISTOR
TIP122 TRANSISTOR TO-220AB YES ریال NPN-DARL+DI 100V,5A,65W ترانزیستور TIP122 TRANSISTOR
TIP41C TRANSISTOR TO-220 YES ریال NPN-NF 100V,6A,65W,3MHz ترانزیستور TIP41C TRANSISTOR
TIP42C TRANSISTOR TO-220AB YES ریال PNP-NF 100V,6A,65W,3MHz ترانزیستور TIP42C TRANSISTOR
2SA733 TRANSISTOR TO-92 YES ریال PNP-50V-0.1A,500MW,100MHZ ترانزیستور 2SA733 TRANSISTOR
2SC945P TRANSISTOR TO-92 YES ریال NPN-AF 50V,0.1A,0.25W,250MHZ ترانزیستور 2SC945P TRANSISTOR
2SC1815 TRANSISTOR TO-92 YES ریال NPN-50V,0.15A,0.4W,80MHZ ترانزیستور 2SC1815 TRANSISTOR
2SA1015 TRANSISTOR TO-92 YES ریال Si-P,50V,0.15A,0.4W ترانزیستور 2SA1015 TRANSISTOR
BC546B TRANSISTOR TO-92 YES ریال Si-N,80V,0.1A,0.5W,300MHz ترانزیستور BC546B TRANSISTOR
BC517 TRANSISTOR TO-92 YES ریال NPN-30V,0.5A,500mW,220MHz Darlington ترانزیستور BC517 TRANSISTOR
BC516 TRANSISTOR TO-92 YES ریال PNP-30V,1A,625mW,200MHz Darlingtonترانزیستور BC516 TRANSISTOR
SS8550D TRANSISTOR TO-92 YES ریال TR,PNP,40/25V,1.5A,2W,100MHz ترانزیستور SS8550D TRANSISTOR
SS8050 TRANSISTOR TO-92 YES ریال NPN-NF 25V,1.5A,1W,100MHz ترانزیستور SS8050 TRANSISTOR
BC556B TRANSISTOR TO-92 YES ریال PNP-65V,0.1A,0.5W,100MHZ ترانزیستور BC556B TRANSISTOR
BC337-40 TRANSISTOR TO-92 YES ریال NPN-NF 45V,0.8A,625mW,210MHz ترانزیستور BC337-40 TRANSISTOR
BC327-40 TRANSISTOR TO-92 YES ریال PNP-AF 45V,0.8A,625mW,100MHz ترانزیستور BC327-40 TRANSISTOR
2N2222A TRANSISTOR TO-18 YES ریال NPN-40V,0.8A,0.5W,250MHZ CDIL,INDIA METAL ترانزیستور 2N2222A TRANSISTOR