قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی سفیر الکترونیک, برترین قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی در ایران و نماینده برندهای معتبر قطعات الکترونیک و انواع قطعات الکترونیکی دیگر.
نام قطعه Package موجودی قیمت جزئیات عکس محصول
TANTAL CAPACITOR 1uf35v RADIAL YES ریال TANTAL 1UF-35V خازن تانتال TANTAL CAPACITOR 1uf35v
TANTAL CAPACITOR 4.7UF35V RADIAL YES ریال TANTAL 475-35V خازن تانتال TANTAL CAPACITOR  4.7UF35V