قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی سفیر الکترونیک, برترین قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی در ایران و نماینده برندهای معتبر قطعات الکترونیک و انواع قطعات الکترونیکی دیگر.
نام قطعه Package موجودی قیمت جزئیات عکس محصول
potansiyometre multi turn 500 Ω RADIAL-3296W YES ریال مقاومت مولتی ترن ایستاده 500 ohm potansiyometre multi turn 500 Ω
potansiyometre multi turn 10KΩ RADIAL-3296W YES ریال مقاومت مولتی ترن ایستاده 10K ohm potansiyometre multi turn 10KΩ
potansiyometre GFP-50KΩ AXIAL 12*12mm YES ریال پتانسيومتر جی اف پی خوابيده 50 کیلو اهم POT GFP 50Kohm potansiyometre GFP-50KΩ
potansiyometre 50KΩ AXIAL YES ریال مقاومت پتانسيومتر خوابيده ۵۰ کیلو اهم potansiyometre 50KΩ
potansiyometre 10KΩ AXIAL yes ریال مقاومت پتانسيومتر خوابيده ۱۰ کیلو اهم potansiyometre 10KΩ
potansiyometre 5KΩ AXIAL YES ریال مقاومت پتانسيومتر خوابيده ۵ کیلو اهم potansiyometre 5KΩ