قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی سفیر الکترونیک, برترین قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی در ایران و نماینده برندهای معتبر قطعات الکترونیک و انواع قطعات الکترونیکی دیگر.
نام قطعه Package موجودی قیمت جزئیات عکس محصول
LED RED 5mm YES ریال LED 5mm RED لامپ ال اي دي 5ميل قرمز LED RED
LED GREEN 5mm YES ریال LED 5mm GREEN لامپ ال اي دي 5ميل سبز LED GREEN
LED YELLOW 5mm YES ریال LED 5mm YELLOW لامپ ال اي دي 5ميل زرد LED YELLOW