قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی سفیر الکترونیک, برترین قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی در ایران و نماینده برندهای معتبر قطعات الکترونیک و انواع قطعات الکترونیکی دیگر.
نام قطعه Package موجودی قیمت جزئیات عکس محصول
IC SN74HC14 DIP-14 YES ریال HEX SCHMITT INVERTER آی سی IC SN74HC14
IC 74HC74N DIP-14 YES ریال DUAL D-TYPE F.F AND CLEAR آی سی IC 74HC74N
IC SN74HC595 DIP-16 YES ریال 8-BIT SER.IN/SER. OR PARAL.OUT آی سی IC SN74HC595