قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی سفیر الکترونیک, برترین قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی در ایران و نماینده برندهای معتبر قطعات الکترونیک و انواع قطعات الکترونیکی دیگر.
نام قطعه Package موجودی قیمت جزئیات عکس محصول
RHRG30120 دیود الترا فست TO-247-2 YES ریال Hyper Fast Diode, 30A, 1200V,85ns RHRG30120 دیود الترا فست
RHR30120 دیود الترا فست 2P/TO-220AC سفارش مشتری ریال Hyper Fast Diode,30A, 1200V,85ns RHR30120 دیود الترا فست
RHRP15120 دیود الترا فست TO-220AC-2L YES ریال Hyper Fast Diode, 15A, 1200V,75ns RHRP15120 دیود الترا فست
RHRP8120 دیود الترا فست TO-220AC YES ریال Hyper Fast Diode, 8A, 1200V,70ns RHRP8120 دیود الترا فست
DIODE ESAD92-02 TO-247 YES ریال FAST DIODE 20A-200V FUJI ORIGINAL دیودفست D92-02 DIODE ESAD92-02
FFA60UP30DN ديود اولترا فست TO-3P YES ریال 60A, 300V, Ultrafast Dual Diode دیود فوق سریع FFA60UP30DN  ديود اولترا فست
DIODE FR107 DO-41 YES ریال FAST DIODE 1A-1000V- 500ns ( MIC ORGINAL ) دیود DIODE  FR107
DIODE 1N4007 DO-41 YES ریال DIODE 1A-1000V ( MIC ORGINAL) General Purpose Plastic Rectifier دیود DIODE 1N4007
DIODE BYV26E-E3 SOD-57 YES ریال SI-DI FAST 1A-1000V-30ns VISHAY دیود فست DIODE BYV26E-E3
DIODE BYM36A SOD-64 yes 4500 ریال fast diode 3A-200v -100ns PHILIPS ORGINAL = BYV28-200 دیود الترا فست DIODE BYM36A