قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی سفیر الکترونیک, برترین قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی در ایران و نماینده برندهای معتبر قطعات الکترونیک و انواع قطعات الکترونیکی دیگر.
نام قطعه Package موجودی قیمت جزئیات عکس محصول
SM6T12CA DO-214AA YES ریال 12V ديود دوطرفه Z DI 12V,600W TAZ, SMB SM6T12CA
SM6T12A DO-214AA YES ریال Z DI 12V,600W TAZ, SMB ديود يك طرفه SM6T12A