قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی سفیر الکترونیک, برترین قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی در ایران و نماینده برندهای معتبر قطعات الکترونیک و انواع قطعات الکترونیکی دیگر.
نام قطعه Package موجودی قیمت جزئیات عکس محصول
SR5100 دیود شاتکی Do-27 YES ریال Diodes-Schottky 5A-100V =SB5100 دیود شاتکی SR5100 دیود شاتکی
SR3100 دیود شاتکی Do201-AB YES ریال Diodes-Schottky 3A-100V =SB3100 دیود شاتکی SR3100 دیود شاتکی