قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی سفیر الکترونیک, برترین قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی در ایران و نماینده برندهای معتبر قطعات الکترونیک و انواع قطعات الکترونیکی دیگر.
نام قطعه Package موجودی قیمت جزئیات عکس محصول
MULTILAYER CAPACITOR 1UF100V RM=5mm yes ریال multilayer 1MF-100V AVX RADIAL خازن مولتی لایر MULTILAYER CAPACITOR  1UF100V
MULTILAYER CAPACITOR 470PF-50V RA=5m yes ریال خازن مولتی لایر ۴۷۰پیکو فاراد ۵۰ ولت MULTILAYER CAPACITOR  470PF-50V
MULTILAYER CAPACITOR 100NF50V RA=5m yes ریال خازن مولتی لایر ۱۰۰نانو فاراد ۵۰ ولت MULTILAYER CAPACITOR   100NF50V
CERAMIC CAPACITOR 220PF2KV RADIAL YES ریال CERAMIC CAPACITOR مایلار خازن CERAMIC CAPACITOR 220PF2KV
CERAMIC CAPACITOR 4.7NF3KV RADIAL YES ریال CERAMIC CAPACITOR مایلار خازن CERAMIC CAPACITOR 4.7NF3KV
CERAMIC CAPACITOR 10NFX1Y2 RADIAL YES ریال CERAMIC CAPACITOR مایلار 10NF-4KV خازن CERAMIC CAPACITOR 10NFX1Y2
CERAMIC CAPACITOR 1NF2KV RADIAL YES ریال CERAMIC CAPACITOR مایلار خازن CERAMIC CAPACITOR 1NF2KV
CERAMIC CAPACITOR 10NF3KV RADIAL YES ریال CERAMIC CAPACITOR مایلار خازن CERAMIC CAPACITOR 10NF3KV
CERAMIC CAPACITOR 10NF2KV RADIAL YES ریال CERAMIC CAPACITOR مایلار خازن CERAMIC CAPACITOR 10NF2KV
CERAMIC CAPACITOR 10NF1KV RADIAL YES ریال CERAMIC CAPACITOR مایلار خازن CERAMIC CAPACITOR 10NF1KV
CAPACITOR 470PF2KV RADIAL YES ریال CERAMIC CAPACITOR مایلار خازن CAPACITOR 470PF2KV